در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سلیمانیه (عراق)

شنبه 29 دی 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سلیمانیه (عراق)

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سلیمانیه (عراق)

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  1,000,000 ریال

  800,000 ریال

  صندلی خالی : 24