در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ایروان ( ارمنستان )

چهارشنبه 2 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایروان ( ارمنستان )

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  2,500,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  اتوبوس VIPتخت شو با غذای گرم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایروان ( ارمنستان )

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  2,500,000 ریال

  صندلی خالی : 0