در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

يکشنبه 22 تیر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 25