در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

چهارشنبه 2 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  زمان خرید سرویس به پایان رسیده است

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0