در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

پنجشنبه 3 بهمن 1398
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 16