در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

سه‏ شنبه 1 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 24