در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

پنجشنبه 16 مرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 021-44669001