در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

شنبه 31 شهریور 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  376,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 22