در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  385,000 ریال

  صندلی خالی : 8