در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

پیرانشهر

سه‏ شنبه 4 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پیرانشهر

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پیرانشهر

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پیرانشهر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  531,000 ریال

  صندلی خالی : 23