در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

پیرانشهر

پنجشنبه 3 بهمن 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پیرانشهر

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  840,000 ریال

  صندلی خالی : 17

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پیرانشهر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  840,000 ریال

  صندلی خالی : 8