در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مهاباد (آذربایجان غربی )

شنبه 30 شهریور 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  09125977391مقدم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 13