در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مهاباد (آذربایجان غربی )

شنبه 31 شهریور 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  Benz O500 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  شام رایگان