در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مهاباد (آذربایجان غربی )

شنبه 4 اسفند 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  با شام رایگان