در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

سه‏ شنبه 4 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 35% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  299,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  322,000 ریال

  صندلی خالی : 23