در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

يکشنبه 5 خرداد 1398
روز بعد
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 18

 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  412,500 ریال

  صندلی خالی : 16