در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

يکشنبه 22 تیر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سنندج

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مریوان می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سنندج

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مریوان می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 25