در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

جمعه 1 شهریور 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  درسا تخت شو مانیتوردار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19