در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سقز

پنجشنبه 16 مرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  720,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، 09109253168 جبار شمخالی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  14:31

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  720,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، 09109253168 جبار شمخالی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  23:01

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09109253168 جبار شمخالی