در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دیواندره

پنجشنبه 16 مرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، 09109253168 جبار شمخالی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، 09109253168 جبارشمخالی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09109253168 جبارشمخالی